อีกระดับของ Micro-Influencer Marketing Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากที่ได้เข้าร่วมในระบบ KOMACI แล้ว เราจะก้าวไปอีกขั้น ด้วยระบบเทคโนโลยีใหม่ของ KOMACI

Get Started

ลูกค้าของเรา

กลุ่มเป้าหมาย (Audience Targeting)

เราจะช่วยให้ micro-influencer สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสรรค์ื่สื่อให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
ติดต่อเรา

การรายงาน & การวิเคราะห์ (Powerful Reporting & Analytics)

เราสามารถติดตามแคมเปญได้แบบ real-time และสามารถจัดการ วิเคราะห์โพสต์งานแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ติดต่อเรา

Free Report

Read our latest Malaysia Influencers Top Brand Survey Report

View More

เงินแคมเปญที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ & ตรวจสอบได้ (Flexible Budget & Transparent)

สามารถกำหนดเงินแคมเปญเองได้ ให้ตรงความต้องการในการใช้ influencer ทำแคมเปญ และยังสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินได้ด้วยตัวเอง
ติดต่อเรา

ความปลอดภัยของแบรนด์ (Brand Safe)่

ในระบบ KOMACI เรามีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการลงทะเบียนของ influencer ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า influencer จะปฎิบัติงานแคมเปญ เพื่อแบรนด์ และลูกค้า
ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

ติดต่อเราถ้าคุณสนใจเปิดใช้งาน แคมเปญที่สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง,เรามีทีมงานดูแลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการทำงานแคมเปญของคุณ

ติดต่อเรา
{